Pārdošanas un atgriešanas noteikumi.

Interneta veikala https://cbditaly.lv/ pārvaldītājs ir CORONA OU, kas atrodas Tallinā, Aia 5b, 10111, Igaunija. CORONA OU darbojas kā CBDITALY franšīzes ņēmējs, kas ir neatkarīgi atbildīgs par jebkādām problēmām, kas rodas no tiešsaistes pārdošanas šajā vietnē.

Pārdošanas noteikumi ir spēkā starp https://cbditaly.lv/ (turpmāk – Interneta veikals) un klientiem (turpmāk – Klients) attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no preču iegādes. Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču iegādi no interneta veikala.

Interneta veikalā pārdoto preču cenas ir norādītas blakus precēm. Cenai tiek pievienota maksa par preču piegādi. Maksa par preču piegādi ir atkarīga no Klienta atrašanās vietas un piegādes veida. Pasūtīšanas laikā tiek parādīta piegādes maksa.

Informācija par precēm tiek sniegta interneta veikalā tieši blakus precēm. Interneta veikals patur tiesības mainīt pārdošanas noteikumus un pārdošanas cenas. Šīs izmaiņas tiks atspoguļotas vietnē.

Pasūtījuma veikšana:

Lai pasūtītu preces, iepirkumu grozā jāpievieno vēlamās preces. Lai veiktu pasūtījumu, jums jāaizpilda nepieciešamie datu lauki un jāizvēlas atbilstošā produkta piegādes metode. Pēc tam ekrānā tiek parādīta nodevas summa, kuru var samaksāt, izmantojot internetbanku vai citu maksājumu veidu.

Līgums stājas spēkā pēc summas saņemšanas Interneta veikala norēķinu kontam. Ja pasūtītās preces nevar piegādāt preču iztrūkuma vai kāda cita iemesla dēļ, par to tiek paziņots pēc iespējas ātrāk un samaksātā nauda (t.sk. piegādes izmaksas) tiek atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Cenas:

Interneta veikals patur tiesības koriģēt cenas. Ja Klients veica pasūtījumu pirms cenu izmaiņu stāšanās spēkā, uz viņu attiecas preču cena, kas tika atspoguļota rēķina izrakstīšanas brīdī. Klientam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par starpību.

Piegāde:

Piegādes izmaksas sedz Klients, un atbilstošā cenu informācija tiek parādīta blakus piegādes veidam. CORONA OU garantē piegādi, un gadījumā, ja paka tiek zaudēta transportēšanas laikā vai aizturēta pārbaudēm, pēc 15 dienām tiks nosūtīta jauna paka.

Atbildība un nepārvaramas varas apstākļi:

Interneta veikals nav atbildīgs par Pircējam nodarītajiem zaudējumiem vai par preces piegādes aizkavēšanos, ja preces bojājums vai piegādes aizkavēšanās ir radusies apstākļu dēļ, kuru Interneta veikals nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

Atteikuma tiesības:

Precēm, kas iegādātas no Interneta veikala, tiek piemērota Igaunijas Republikas likumos noteiktā garantijas un atgriešanas procedūra. Atteikuma tiesības nav spēkā, ja pircējs ir juridiska persona.

Atgriežamajām precēm jābūt nelietotām, nebojātām, integriem un sigillētiem oriģinālajā iepakojumā. Preču atgriešanas izmaksas sedz klients, izņemot gadījumus, kad atgriešanas iemesls ir neatbilstība pasūtītajām vai bojātajām precēm.

Ja preces ir izmantotas citiem mērķiem, nevis tiem, kam tās paredzētas, vai tām ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preču vērtības samazinājumam.

Klientam ir jāpaziņo par vēlmi atgriezt preces 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, rakstot iesniegumu brīvā formā uz e-pasta adresi sales@cbditaly.lv. Pieteikumā jāiekļauj klienta vārds, produkta nosaukums un pasūtījuma numurs.

Klientam tiks atgriezta nauda par samaksāto preci 14 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma saņemšanas. Klientam ir jāatdod preces 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāsniedz pierādījumi, ka viņš ir nodevis preces pārvadātājam iepriekšminētajā termiņā.

Interneta veikals var atteikties veikt atmaksu, kamēr nav saņēmis atpakaļ preci, kas ir līguma priekšmets, vai kamēr pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka ir atgriezis preci.

Citi nosacījumi:

Interneta veikals neatbild par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes klientam. Ja no interneta veikala iegādātās preces ir defektas un par tām ir atbildīgs interneta veikals, tas labos vai nomainīs bojātās preces. Ja preces nevar salabot vai nomainīt, interneta veikals atgriezīs klientam visas ar pirkumu saistītās izmaksas.

Interneta veikals 15 dienu laikā rakstiski vai elektroniski atbild uz patērētāja sūdzībām.

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde:

Interneta veikals izmanto klienta sniegtos personas datus (ieskaitot vārdu, telefona numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas datus) tikai pasūtījumu apstrādei.

Privātuma politika:

Saskaņā ar Eiropas regulu 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (GDPR), tiek garantēta personas un citu subjektu aizsardzība saistībā ar datu personisku apstrādi.

Personas datu apstrādes informācija:

Datu pārzinis ir CORONA OU, kas atrodas Tallinā, Aia 5b, 10111, Igaunija.

Personas datu avots:

Personas datus, kas nonāk interneta veikala rīcībā, sniedz ieinteresētā persona, aizpildot attiecīgo veidlapu.

Datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats:

Jūsu datu apstrāde, kas tiek savākta un glabāta, balstās uz jūsu piekrišanu kā juridisko pamatu. Dati tiek apstrādāti, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, sniegtu atbalstu, sūtītu informatīvus un komerciālus paziņojumus, un pārvaldītu komerciālās aktivitātes.

Datu saņēmēji:

Jūsu dati netiks izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams un pieprasīts.

Datu uzglabāšanas periods:

Dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu datu apstrādes mērķus, vai saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem.

Ieinteresēto personu tiesības:

Jums ir tiesības pieprasīt datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, pieprasīt datu pārnesamību, atsaukt piekrišanu datu apstrādei, un aizstāvēt šīs un citas GDPR paredzētās tiesības, vienkārši sazinoties ar datu pārzini. Jūs varat arī iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Obligāto un neobligāto datu aizpildīšana:

Ne visi datu lauki ir obligāti aizpildāmi; tos, kuri ir obligāti, atzīmē ar zvaigznīti. Ja obligātie dati netiek sniegti, iesniegums netiks nosūtīts.

Obligātā piekrišana:

Lai turpinātu veidlapas nosūtīšanu, nepieciešama jūsu piekrišana datu apstrādei,

lv
Open chat
Labdien, mēs esam CBDITALY!
Visiem jaunajiem klientiem 2g Amnesia — bezmaksas par pirmo pasūtījumu sākot no 50€
Ja vēlaties uzraksti mums!