Pārdošanas un atgriešanas noteikumi.

Internetveikala https://cbditaly.lv/ ir YR Trade Ou Latvijas filiāle Rīga, Audēju iela 5, LV-1050.

 1. Pārdošanas noteikumi ir spēkā starp https://cbditaly.lv/ (turpmāk Interneta veikals) un klientiem (turpmāk Klients) attiecībā uz tiesībām un pienākumiem, kas izriet no preču iegādes.
 2. Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču iegādi no interneta veikala.
 3. Interneta veikalā pārdoto preču cenas ir norādītas blakus precēm. Cenai tiek pievienota maksa par preču piegādi.
 4. Maksa par preču piegādi ir atkarīga no Klienta atrašanās vietas un piegādes veida. Pasūtīšanas laikā tiek parādīta piegādes maksa.
 5. Informācija par precēm tiek sniegta interneta veikalā tieši blakus precēm.
 6. Interneta veikals patur tiesības mainīt pārdošanas noteikumus un pārdošanas cenas. Šīs izmaiņas tiks atspoguļotas vietnē.

Pasūtījuma veikšana

 1. Lai pasūtītu preces, iepirkumu grozā jāpievieno vēlamās preces. Lai veiktu pasūtījumu, jums jāaizpilda nepieciešamie datu lauki un jāizvēlas atbilstošā produkta piegādes metode. Pēc tam ekrānā tiek parādīta nodevas summa, kuru var samaksāt, izmantojot internetbanku vai citu maksājumu veidu.
 2. Līgums stājas spēkā pēc summas saņemšanas, kas pienākas Interneta veikala norēķinu kontam.
 3. Ja pasūtītās preces nevar piegādāt preču iztrūkuma vai kāda cita iemesla dēļ, par to tiek paziņots pēc iespējas ātrāk un samaksātā nauda (t.sk. piegādes izmaksas) tiek atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Cenas

 1. Interneta veikals patur tiesības koriģēt cenas. Ja Klients veica pasūtījumu pirms cenu izmaiņu stāšanās spēkā, uz viņu attiecas preču cena, kas tika atspoguļota rēķina izrakstīšanas brīdī. Klientam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par starpību.

Piegāde

 1. Piegādes izmaksas sedz Klients, un atbilstošā cenu informācija tiek parādīta blakus piegādes veidam.
 2. Sūtījumi Latvijas teritorijā parasti sasniegs Pasūtītāja norādīto galamērķi 3-7 darba dienu laikā pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā.

Atbildība un nepārvaramas varas apstākļi

 1. Interneta veikals nav atbildīgs par Pircējam nodarītajiem zaudējumiem vai par preces piegādes aizkavēšanos, ja preces bojājums vai piegādes aizkavēšanās ir radusies apstākļu dēļ, kuru Interneta veikals nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

Atteikuma tiesības

 1. Precēm, kas iegādātas no https://cbditaly.lv/ interneta veikala, tiek piemērota Latvijas Republikas likumos noteiktā garantijas un atgriešanas procedūra.

Atteikuma tiesības nav spēkā, ja pircējs ir juridiska persona.

 1. Atgriežamajām precēm jābūt nelietotām, nebojātām un oriģinālajā iepakojumā. Preču atgriešanas izmaksas sedz klients, izņemot gadījumus, kad atgriešanas iemesls ir neatbilstība pasūtītajām vai bojātajām precēm.
 2. Ja preces ir izmantotas citiem mērķiem, nevis tiem, kam tās paredzētas, vai tām ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preču vērtības samazinājumam. preces.
 3. Klientam ir jāpaziņo par vēlmi atgriezt preces 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, rakstot iesniegumu brīvā formā uz e-pasta adresi sales@cbditaly.lv. Pieteikumā jāiekļauj klienta vārds, produkta nosaukums un pasūtījuma numurs.
 4. Klientam tiks atgriezta nauda par samaksāto preci 14 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma saņemšanas.
 5. Klientam ir jāatdod preces 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāsniedz pierādījums, ka viņš ir nodevis preces pārvadātājam iepriekšminētajā termiņā.
 6. Interneta veikals var atteikties veikt atmaksu, kamēr nav saņēmis atpakaļ preci, kas ir līguma priekšmets, vai kamēr pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka ir atgriezis preci.
 7. Ja pircējs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākās parastās piegādes metodes, ko piedāvā Interneta veikals, Interneta veikalam nav jāatmaksā patērētājam izmaksas, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītās izmaksas.
 8. Ātri bojājošos produktus un produktus, kuru derīguma termiņš ir beidzies, neatdod.
 9. Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un atgūt preci no Klienta, ja preces cena interneta veikalā kļūdas dēļ ir atzīmēta ievērojami zem preces tirgus cenas.

Citi nosacījumi

 1. Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Klientam.
 2. Ja no Interneta veikala iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem ir atbildīgs Interneta veikals, Interneta veikals labos vai nomainīs bojātās preces. Ja preces nevar salabot vai nomainīt, Interneta veikals atdod Klientam visas ar pirkuma līgumu saistītās maksas.
 3. Interneta veikals atbild uz patērētāja iesniegto sūdzību rakstiski vai rakstiski reproducējamā formā 15 dienu laikā

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

 1. Interneta veikals izmanto Klienta ievadītos personas datus (t.sk. Vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti) tikai pasūtījumu apstrādei.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Eiropas regula 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī šādu datu brīvu apriti “(turpmāk” VDAR “) paredz cilvēku un citu subjektu aizsardzību attiecībā uz datiem personīgai apstrādei.

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Datu pārzinis CBDITALY.LV – YR Trade Ou Latvijas filiāle Rīga, Audēju iela 5, LV-1050.

Īpašnieka e -pasta adrese: sales@cbditaly.lv

PERSONAS DATU AVOTS:

Personas datus, kas būs CBDITALY.LV ar vienu akcionāru, turēs tieši ieinteresētā puse, aizpildot šo veidlapu / veidlapu.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN JURIDISKAIS PAMATS:

Jūsu datu apstrādei, kas savākta un glabāta saistībā ar šīs veidlapas apkopošanu, ir jūsu piekrišana kā juridiskais pamats, un tā tiek veikta šādiem mērķiem: atbildēt uz informācijas pieprasījumiem, kas nosūtīti, izmantojot veidlapu, sniedzgt palīdzību un atbalsta pakalpojumus, sūtīt apmācību, informāciju un komerciālus paziņojumus, vadīt komerciālās piederības darbības.

DATU SAŅĒMĒJI:

Ievērojot ierobežojumus, kas attiecas uz norādītajiem apstrādes mērķiem, jūsu dati netiks izpausti trešajām personām, ja vien tas nav skaidri pieprasīts.

UZGLABĀŠANAS PERIODS:

Savāktie dati tiks glabāti laika periodā, kas nepārsniegs to apstrādes mērķu sasniegšanu (“saglabāšanas ierobežojuma princips”, 5. pants, VDAR) vai pamatojoties uz likumā noteiktajiem termiņiem. Periodiski tiek pārbaudīta uzglabāto datu novecošana saistībā ar to vākšanas mērķiem.

IEINTERESĒTĀS PUSES TIESĪBAS:

Ieinteresētajai pusei vienmēr ir tiesības pieprasīt datu pārzinim piekļuvi jūsu datiem, tos labot vai atcelt, ierobežot apstrādi vai iebilst pret apstrādi, pieprasīt datu pārnesamību, atsaukt piekrišanu apstrādei. Aizstāvot šīs un citas VDAR paredzētās tiesības, vienkārši sazinoties ar datu pārzini. Ieinteresētā persona var arī iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

OBLIGĀTO UN NEOBLIGĀTO DATU AIZPILDĪŠANA:

Informējam, ka dažos laukos datu sniegšana nav obligāta, bet citiem (atzīmēta ar zvaigznīti) obligāta un obligāto datu nesniegšana nenozīmē veidlapas nosūtīšanu.

OBLIGĀTĀ PIEKRIŠANA:

Piekrišana datu apstrādei, izmantojot īpašu ķeksīti, nav obligāta, taču būtiska, lai turpinātu veidlapas nosūtīšanu.

DATU APSTRĀDES METODES:

Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar iepriekšminētajiem tiesību aktiem un konfidencialitātes saistībām, kas iespaido Datu pārziņa darbību. Dati tiks apstrādāti gan ar IT rīkiem, gan uz papīra un jebkura cita veida piemērotā datu nesējā, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas paredzēti VDAR.

Tirdzniecības birojs

CBDITALY

lv
Open chat
Labdien, mēs esam CBDITALY!
Visiem jaunajiem klientiem 2g Ice Cream — bezmaksas par pirmo pasūtījumu sākot no 50€
Ja vēlaties uzraksti mums!